Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Impreuna in lupta impotriva discriminarii

Arhive: Publicatii

De ce rom și nu țigan?

În limba rromani, cuvântul „țigan” nu există. Termenul provine din greaca medie, din „athinganos” sau „athinganoy” , înțelesul fiind acela de „păgân”, „de neatins” sau „impur”. Cuvântul este atestat pentru prima dată în anul 1068, la o mănăstire din Georgia (în acea vreme în Imperiul Bizantin), în scrierea unui călugăr: acesta spunea că athinganoyi sunt un grup de eretici, nomazi, cititori în stele și vrăjitori și îi sfătuia pe creștini să se ferească de aceștia. În țările române, încă de la prima atestare din 1374, semnalată tot în documentele unei mănăstiri, Vodița, termenul „ațigan”, care a devenit mai târziu, „țigan”, desemna o stare socială, aceea de rob, nicidecum etnia. Se conturează astfel două sensuri ale cuvântului „țigan”: mai întâi erezie și apoi statut social aflat în afara si...

DISCRIMINAREA = MAI MULT DECAT UN CONCEPT, O TRĂIRE

Această notă este dedicată expunerii și devoltării conceptului de „discriminare”, în legislaţia şi politica UE și evidențierea clară a graniței fine prin care un concept se poate transforma într-o realitate crudă, un cumul de trăiri emoționale cu impact negativ asupra dezvoltării pe toate palierele vieții comunitare și sociale. Criteriile de discriminare reprezintă acele caracteristici specifice ale persoanelor pe baza cărora se realizează actul de discriminare. Legislația românească recunoaște următoarele criterii de discriminare: Rasa, Nationalitatea, Etnia, Limba, Religia, Categoria sociala, Convingerile, Sexul, Orientarea sexuala, Varsta, Handicapul, Boala cronica necontagioasa, Infectarea HIV, Apartenenta la o categorie defavorizata A discrimina înseamnă a diferenţia sau a trata difer...

Discriminarea indirecta

Continuam campania despre tipurile de discriminare cu DISCRIMINAREA INDIRECTA Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii exprima faptul că discriminarea indirectă se întâmplă atunci când o prevedere, un criteriu, o practică aparent neutră dezavantajează anumite persoane, pe baza criteriilor prevazute de legislatia in vigoare, cu exceptia cazurilor in care aceste prevederi, criterii sau practici sunt justificate obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere acelui scop sunt adecvate si necesare. De asemenea, discriminarea indirectă este orice comportament activ sau pasiv care, prin efectele pe care la generează, favorizează sau defavorizează nejustificat, supune unui tratament injust sau degradant o persoană, un grup de persoane sau o comunitate față de altele care se află î...

Discriminarea multipla

Continuam campania despre tipurile de discriminare cu DISCRIMINAREA MULTIPLA Conform Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, discriminarea multiplă survine atunci când o persoana sau un grup de persoane sunt tratate diferențiat, într-o situație egală, pe baza a două sau a mai multor criterii de discriminare, cumulativ. Oamenii au identități multiple si fac parte simultan din mai multe grupuri sociale. Apartenența simultană la mai multe grupuri poate crește vulnerabilitatea persoanelor respectiva în fața discriminării. Exemple Desfășurarea campaniilor de sterilizare a femeilor rome- drepturile reproductive sunt încălcate atat pe baza de gen: nu sunt afectați bărbații romi, cât si pe baza de etnie: nu sunt afectate femeile majoritare.

Ce inseamna hartuirea si victimizarea

Continuam campania despre tipurile de discriminare cu INFORMATII DESPRE HARTUIRE SI VICTIMIZARE Crearea unui mediu ostil, inconfortabil, ofensator pentru persoanele care aparțin unei anumite categorii sociale reprezinta hărțuire. Hărțuirea poate fi „acoperită” sub forma glumelor sau unor acțiuni aparent inofesive. Indiferent de intenția cu care a fost săvărșită, orice acțiune care are ca efect lezarea demnității unor persoane si ofensarea unor categorii sociale reprezintă hărțuire. Exemple Șeful/Șefa unei echipe face glume rasiste, misogine, homofobe, antisemite O persoana aflata in poziție superioară de putere face remarci ofensatoare sau oferă atenție nedorită unei persoane aflată în poziție inferioară de putere (ex: un sef care face complimente nedorite sau comentarii ofensatoare la adr...

Ordinul de a discrimina

Continuam campania despre tipurile de discriminare cu INFORMATII DESPRE ORDINUL DE A DISCRIMINA Dispoziția de a discrimina se refera nu doar la acele dipoziții cu caracter obligatoriu ci si la preferințele exprimate si încurajările privind un tratament discriminatoriu Exemple Instruirea agentiilor de recrutare personal să nu selecteze pesoane de etnie roma Instruirea agentilor de paza să nu permita accesul in spatii publice a persoanelor de entie rome

Legislatia europeana privind discriminarea

Carta UE privind Drepturile Fundamentale l-a proclamat în mod solemn în decembrie 2000. Articolul 21(1) din Cartă statuează: “Orice discriminare bazată pe orice criteriu precum sex, rasă, culoare, etnie sau origine socială, trăsături genetice, limbă, religie sau credinţă, opinie politică sau de altă natură, apartenentă la o minoritate naţională, proprietate, naştere, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală este interzisă.” În continuare, articolul 13 din TCE statuează: “Fără a desconsidera prevederile celorlalte dispoziţii ale Tratatului şi în limitele puterii conferite de acesta Comunităţii Europene, Consiliul în unanimitate, acţionând la propunerea Comisiei şi după consultarea cu Parlamentul European, poate lua decizii necesare pentru combaterea discriminării bazate pe sex, origine ra...

LEGISLATIA IN DOMENIUL ANTI-DISCRIMINARII

Competenţa în domeniul discriminării

CNCD – Consiliul National de Combatere a Discriminarii CNCD este o autoritate administrativ-jurisdicţională care are competenţa de a investiga, constata şi sancţiona faptele de discriminare. CNCD este competent să primească petiţii privind discriminarea pe orice criteriu. De asemenea, CNCD se poate pronunţa asupra faptelor de discriminare, indiferent de contextul în care acestea au avut loc, cu excepţia situaţiilor în care o lege specială prevede un alt mecanism de sancţionare. De exemplu, în Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi se prevede că nu CNCD, ci Inspecţia Muncii este competentă să constate şi sancţioneze contravenţiile care au legătură cu egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă şi mai multe forme de discrimi...

Ce poti obtine printr-o plangere adresata CNCD

Ce se poate obţine?/Sancţiuni C.N.C.D. poate aplica următoarele tipuri de sancţiuni: amenda contravenţională, care variază între 1.000 şi 30.000 de lei pentru persoane fizice şi între 2.000 şi 100.000 lei pentru persoane juridice care au săvârşit fapte de discriminare (art.26, al.1 din O.G. 137/2000)ș avertismentul, în baza art.7 alin.3 din O.G. 2/2001, chiar dacă nu este prevăzut expres de O.G. 137/2000; partea care a săvârşit fapte de discriminare poate fi obligată să publice în mass-media un rezumat al hotărârii de constatare a discriminării (art.26 al.2 din O.G. 137/2000) Ce nu se poate obţine/ce nu poate face CNCD? CNCD nu poate obliga partea care a discriminat să plătească daune către persoana vătămată şi nici nu poate dispune restabilirea situaţiei anterioare (de exemplu, reintegrar...

In ce conditii poate fi sesizat CNCD

Cine poate sesiza CNCD? Persoana vătămată de o faptă de discriminare (petentul) sau reprezentantul legal al acesteia, în condiţiile legii ONGuri care au ca scop protecţia drepturilor omului sau care au un interes legitim în combaterea discriminării, dacă discriminarea a avut loc în domeniul lor de activitate şi aduce atingere unei comunităţi sau unui grup de persoane aceleaşi ONGuri, la cererea persoanei vătămată de discriminare Cum se poate sesiza CNCD? CNCD poate fi sesizat prin petiţie de către persoana vătămată. Petiţia poate fi formulată în scris şi trimisă CNCD prin unul din mijloacele legale (poştă, e-mail, fax) sau poate fi formulată oral, prin notă de audienţă (atunci când persoana vătămată apelează la serviciul de audienţe al CNCD). CNCD se poate autosesiza privind orice orice si...

Cum se poate dovedi discriminarea

În primul rând, este important de reţinut faptul că în domeniul discriminării se aplică un standard deosebit pentru dovedirea faptei, denumit „inversarea sarcinii probei”. Această regulă presupune ca persoana vătămată să dovedească un minim de fapte de pe urma cărora se poate presupune că există o discriminare directă sau indirectă. (art.20 alin.6 din O.G. 137/2000) Legea nu oferă indicaţii despre care ar putea fi aceste fapte, iar îndeplinirea condiţiilor pentru aplicarea inversării sarcinii probei depinde de fiecare caz în parte. Odată ce faptele respective au fost dovedite, îi revine persoanei reclamate să demonstreze că nu a discriminat. Exemplu: Directorul firmei X declară în diferite contexte publice că nu va angaja niciodată persoane de etnie romă. La recrutare, o tânără de et...

  • 1
  • 2
Please wait...

Abonati-va la noutati

Doriti sa fiti anuntat de fiecare data cand publicam informatii noi? Introduceti adresa de email

Privacy Policy Settings