Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Impreuna in lupta impotriva discriminarii

ADMIS - Egalitate

ADMIS

ADMIS – Prezentare proiect

 

1. Despre proiect

Proiectul ADMIS – Măsuri integrate pentru categorii defavorizate din zona de Vest a orașului Hîrșova, județul Constanța este implementat de Alianța pentru Lupta Împotriva Alcoolismului și Toxicomaniilor (ALIAT), împreună cu partenerii săi, Primăria din Hîrșova, Școala Gimnazială nr. 1 din Hîrșova, Grădinița cu program prelungit ”Tic Pitic” din Hîrșova și Asociația BRAHMA, cu un buget total de 23.256.837,99 de lei, din care 19.768.312,29 lei reprezintă contribuția financiară a Uniunii Europene.

Proiectul POCU/18/4.1 Cod SMIS 101308 este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea numărului de comunități marginalizate în care există populație aparținând minorității roma aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate.

Beneficiile proiectului pentru grupul țintă și pentru comunitate

600 de persoane aflate în risc de sărăcie (minimum 35% de etnie romă, 465 de adulți și 135 copii) din orașul Hîrșova vor beneficia timp de trei ani, în perioada septembrie 2017 până în septembrie 2020, de un set complex de măsuri de sprijin și de servicii integrate ce vizează întreaga familie, menite să le îmbunătățească viața, în cadrul proiectului ADMIS, implementat de Alianța pentru Lupta Împotriva Alcoolismului și Toxicomaniilor (ALIAT), împreună cu partenerii săi.

 • măsuri de ocupare – 300 de persoane vor avea parte de consiliere vocațională, cursuri de formare profesională, 200 vor beneficia de servicii de mediere, iar 90 vor fi sprijinite în vederea găsirii unui loc de muncă.
 • sprijin antreprenorial – 40 de persoane vor beneficia de consiliere antreprenorială, iar 20 dintre ei vor beneficia de sprijin pentru a-și deschide și gestiona propria afacere, inclusiv microgranturi.
 • servicii educaționale pentru 270 de persoane, copii și părinți:
  • 25 de preșcolari, 60 de elevi din clasele primare și 50 de elevi de gimnaziu vor participa la activități de dezvoltare a creativității, a comunicării și dezvoltare personală, pregătire pentru școală, excursii, ateliere de lucru părinți-copii, bibliotecă vie, treasure hunt, activități de tip “școală după școală” și “sprijin educațional intensiv”, consiliere școlară, tabere de vară, sesiuni de pregătire în domeniul IT și la limba engleză;
  • cel puțin 135 de părinți/aparținători vor participa la atelierele părinți-copii și la sesiuni de parenting.
 • servicii medicale – cele 600 de persoane vor beneficia de analize medicale, intervenții ușoare, referiri către specialiști și sprijin pentru înscrierea la un medic de familie, acolo unde este cazul.
 • servicii sociale – toate cele 600 de persoane vor beneficia și de servicii de informare, consiliere sau acompaniere în vederea obținerii de drepturi sociale, în funcție de situația socială în care se află (venit minim garantat, indemnizație de handicap, ajutor de lemne etc.).
 • servicii socio-medicale – cel puțin 465 de persoane vor beneficia de servicii medicale de psihiatrie, de consiliere psihologică, de sesiuni de informare privind bolile cu transmitere sexuală, precum și de sesiuni de planning familial.
 • servicii de îmbunătățire a condițiilor de trai – 100 de locuințe vor fi reabilitate sau reparate.
 • servicii juridice – 100 de persoane vor primi servicii de informare și consultanță juridică (vizavi de obținerea de acte de identitate, de proprietate etc).
 • combaterea discriminării – 100 de membri ai comunității, care fie au fost victime ale discriminării, fie vor să facă o schimbare în comunitate, vor fi activați și implicați în activități de promovare a nondiscriminării, prin organizarea unui laborator de combatere a discriminării și a unui club al femeilor care suferă de discriminări multiple. În paralel, va avea loc și o campanie amplă online, offline și în mass media locale cu scopul de a promova nondiscriminarea în comunitatea din Hîrșova.

De asemenea, în cadrul proiectului se vor crea tot în Hîrșova un Centru Comunitar și un Centru de Informare și Consiliere în Antreprenoriat (CICA), unde se va desfășura o mare parte din activități, precum și o platformă locală de joburi, menită să conecteze angajatorii cu cei care își doresc un loc de muncă.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

2. Despre campanie – Activitățile propuse, descrise detaliat, grupul țintă și rezultatele așteptate

ACTIVITATEA 7 – Interventii si actiuni de combatere a discriminarii si promovare a multiculturalismului

Subactivitatea A 7.3. Campanie de promovare a nondiscriminarii si a valorilor culturale ale persoanelor de etnie roma, precum si a importantei dialogului intercultural in comunitatea din Hirsova

 • Campania se va derula până la finalul proiectului, în septembrie 2020.
 • Grup tinta: miniumum 1.000 de persoane din comunitatea din Hirsova, atat din randul membrilor grupului tinta vizat de proiect (romi, femei – minimum 35%, copii din comunitatea dezavantajata), cat si din randul intregii comunitati din zona (angajati din institutiile publice si private locale, lideri locali, antreprenori, mass media etc), care vor fi invitati sa participe la evenimentele outdoor din cadrul campaniei si incurajati sa intre pe forumul din platforma campaniei, precum si pe pagina de FB a campaniei, de asemenea vor primi brosuri, flyere si afise legate de campanie).
 • Derularea acestei activitati va implica nu doar expertul din campanie, ci si membrii comunitatii antrenati in proiect prin intermediul altor activitati (Laboratorul de Combatere a Discriminarii, Clubul Femeilor), la momentul oportun. Este vorba despre “ambasadorii” autentici ai campaniei, cei care vor fi “purtatorii de cuvant” ai campaniei, pentru ca in cadrul campaniei vor fi promovate si activitatile de nondiscriminare realizate in cadrul subactivitatilor 7.1 si 7.2, realizate de Asociatia BRAHMA, mai exact:
 • 7.1 Crearea si consolidarea de parteneriate relevante pentru solutionarea problemelor cu care se confrunta persoanele defavorizate din zona de vest a orasului Hirsova,incluzand componenta de implicare activa si capacitare a 100 de membrii ai comunitatii, dintre care 35% femei > Intr-o prima etapa se va organiza, intr-un cadru non-formal, Laboratorul de Combatere a Discriminarii [LCD], unde vor fi implicate 100 de persoane defavorizate din comunitatea marginalizata Hirsova, din care 35% femei. Aceste persoane din comunitate, care au suferit in trecut diverse discriminari in cadrul societatii si care doresc sa se implice in mod activ atat in lupta impotriva discriminarii, cat si in rezolvarea problemelor cu care se confrunta comunitatea din care fac parte, vor beneficia si de sesiuni de mentorat, consiliere si consultanta post-training. In etapa urmatoare, participantii la sesiunile Laboratorului de Combatere a Discriminarii vor forma si dezvolta o retea suport de sprijin impotriva discriminarii de orice fel si pe orice tip de criteriu, precum si de implicare activa in rezolvarea problemelor comunitatii, inclusiv prin crearea si consolidarea de parteneriate relevante.
 • 7.2 Asigurarea egalitatii de sanse si a egalitatii de gen intre femei si barbati, in zona de vest a orasului Hirsova, sub directa coordonare a unei resurse umane cu expertiza in domeniul egalitatii de gen pentru 210 femei. > Se va organiza un Club al femeilor care sufera de discriminari multiple pentru 210 femei rome si nerome din zona de Vest a orasului Hirsova. Acest Club va reprezenta punctul de intersectie al luptei impotriva discriminarii cu problematica de gen, apartenenta la etnia roma, saracia, inclusiv problematica femeilor cu dizabilitati/suferinde de boli cronice sau a femeilor varstnice. In cadrul acestui Club se vor organiza inclusiv grupuri de Peer Counselling (metoda specifica de consiliere intre persoane care au trecut prin aceleasi experiente) pentru fetele si femeile de etnie roma, fetele si femeile cu dizabilitati, etc. conduse de femei care au reusit sa depaseasca situatii extraordinare de viata.

ACTIVITATILE PREVAZUTE IN CADRUL CAMPANIEI DE NONDISCRIMINARE:

 • Subactivitatea va genera campanii de promovare a nondiscriminarii in toate mediile
 • spoturi TV, ghiduri, brosuri, afise, flyere, articole, newslettere cu informatii utile si clare legate de nondiscriminare
 • evenimente indoor si outdoor (de la conferinte, pana la targuri si workshop-uri sociale) – acestea vor aduce la un loc, in cei aproape trei ani, sute de actori locali care vor afla informatii despre campanie si vor discuta si disemina mai departe bunele practici evidentiate in mesajele transmise in cadrul campaniei generale.

Toate aceste informatii (fie ca vorbim de partea de educare a populatiei cu privire la formele de discriminare si efectele negative ale oricarei forme de segregare – probleme si solutii, fie ca vorbim de comunicarea activitatilor si a rezultatelor din cadrul campaniei antidiscriminare) vor fi comunicate membrilor comunitatii din Hirsova pe parcursul celor aproape 3 ani, utilizand toate mijloacele de comunicare eficiente in cadrul unei astfel de campanii:

 • campanie in mass media locala (presa scrisa si televiziunile cu difuzare locala in Hirsova, inclusiv post TV local de anunturi, publicatii si posturi TV din Constanta care sunt receptate si in comunitatea vizata)
 • newsletter trimis catre o baza de date formata din jurnalisti, actori locali si institutionali, dar si catre membrii grupului tinta
 • crearea unui website (gandit ca o platforma sociala, inclusiv cu o sectiune de Forum, pentru a mentine comunicarea si legaturile create prin proiect in randul comunitatii)
 • bannere online publicate pe paginile web locale
 • pagina de Facebook dedicata (prin care sa ducem comunitatea creata in cadrul proiectului si in mediul virtual, cu deschidere catre alte categorii interesate de subiect)
 • evenimente locale (targuri sociale si workshop-uri sociale), in cadrul carora vor fi diseminate toate materialele de promovare a mesajelor campaniei, sub forma unui kit nondiscriminare (brosura-ghid, afise, flyere, mape).

De asemenea, un element important este posibilitatea de a utiliza gratuit in cadrul campaniei infrastructura de comunicare deja existenta in localitate, creata tot din fonduri structurale in cadrul unui proiect al Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale: 3 panouri electronice de tip billboard, pozitionate strategic in oras (in fata Primariei, in zona centrala si in fata Bisericii), utilizate si de administratia publica locala pentru comunicarea cu cetatenii.

Beneficiile pe termen lung ale participantilor din grupul tinta al proiectului la aceasta subactivitate sunt urmatoarele:

 • cresterea gradului de integrare a persoanelor defavorizate de toate varstele pe toate palierele vietii comunitare (educational, profesional, social, familial, etc)
 • cresterea gradului de acceptare reciproca intre diferitele comunitati din Hirsova
 • cresterea gradului de desegregare scolara si cea legata de locuire a locuitorilor de etnie roma din comunitatea defavorizata Hirsova.

REZULTATELE PRECONIZATE:

 • 1 Conferinta de lansare a campaniei in comunitate
 • 6 Workshop-uri sociale tematice
 • 6 Targuri sociale
 • 1 Website platforma campanie antidiscriminare
 • 12 Newslettere
 • 5 spoturi TV antidiscriminare
 • 1 Campanie de promovare a mesajelor nondiscriminare in mass media (difuzare spoturi+emisiuni TV, publicare materiale presa scrisa+online)
 • 1 Campanie nondiscriminare Facebook (creatie pagina FB, FB Ads, Facebook Events, FB Boosts
 • 3600 brosuri (12 modele)
 • 3000 flyere (3 modele, 1/an)
 • 150 postere A2 (3 modele, 1/an)
 • 450 mape presa targuri (3 modele, 1/an)

Subactivitatea A.7.3. va conduce la realizarea urmatorilor indicatori: 4S43, 4S43.1, 4S43.2, 4S45, 4S45.1., 4S45.2.

Please wait...

Abonati-va la noutati

Doriti sa fiti anuntat de fiecare data cand publicam informatii noi? Introduceti adresa de email

Privacy Policy Settings